สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จก

หมวดหมู่ : ที่ปรึกษาเงินทุน

ที่อยู่ :
6 หมู่ 9 ถนนศรีสะเกษ-สุพรรณ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :
0-4561-2285
แฟกซ์ :
0-4563-1476
เว็บไซต์ :
www.ssktco-op.com
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

รายละเอียด

ให้สินเชื่อด้านการเกษตรให้กับสมาชิก