ประสาท โฆวัชรกุล แผง

ที่อยู่
1 ตลาดต้นลำไย ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 07:00-16:00