ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่ :
สนง ใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310
โทรศัพท์ :
0-2645-9000
อีเมล :
ghb_pr@housing.ghb.co.th
เว็บไซต์ :
www.ghb.co.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-15:30, เสาร์ เวลา 08:30-15:30

รายละเอียด

สินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัย บริการรับฝาก ถอนเงิน ชำระค่าสาธารณูปโภค แบบ หักบัญชีเงินฝาก