วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ :
0-4481-2075-6
แฟกซ์ :
0-4481-1536