สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ :
0-4323-6755
แฟกซ์ :
0-4324-1810