สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จก

หมวดหมู่ : ที่ปรึกษาเงินทุน

ที่อยู่ :
8/1 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ :
0-4381-2754
แฟกซ์ :
0-4381-1881
เว็บไซต์ :
www.cpdkalasin.go.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

รายละเอียด

ให้กู้ยืมเงิน,รับฝากเงิน