โรงเรียน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
ธุรการและการเงิน 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ :
0-4381-3409
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

รายละเอียด

เปิดสอนระดับชั้น ม.1 - ม.6 (รร.รัฐบาล)