วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
บ้านพักผู้อำนวยการ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ :
0-3641-3644