สำนักงาน คลังจังหวัดลพบุรี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
บ้านพักคลังจังหวัด ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ :
0-3641-1551