365 ชุมค้า สีคิ้ว ซัพพลาย

หมวดหมู่ : เครื่องใช้สำนักงาน

ข้อมูลธุรกิจ

365 ชุมค้าสีคิ้วซัพพลาย เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานราคาถูก บริการดี จำหน่ายเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ใช้ในสำนักงาน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานทุกชนิด

ติดต่อเรา

ที่อยู่
365 หมู่ 2 ถนนชุมค้า ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา 30140
โทรศัพท์
06-3236-3941
อีเมล
sikhiusupply365@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.365ชุมค้าสีคิ้วซัพพลาย.com/
พิกัด
14.8827,101.72392

สินค้าและบริการ

จำหน่ายสินค้ากลุ่มต่างๆ ดังนี้

-กลุ่มเคมีภัณฑ์สาธารณสุข

-กลุ่มสาธารณสุขส่วนบุคคล

-กลุ่มงานความปลอดภัย

-กลุ่มการสื่อสารและเทคโนโลยี

-กลุ่มงานบรรเทาสาธารณภัย

-กลุ่มอุปกรณ์เครื่องใช้สาธารณะ

-กลุ่มสินค้าอุปกรณ์กีฬา

-กลุ่มการศึกษาและพัฒนาการเด็ก

-กลุ่มสินค้างานเฉลิมพระเกียรติ

-กลุ่มสินค้าภัยพิบัติทางธรรมชาติ