โรงเรียนภัสส์กุญช์บริรักษ์

หมวดหมู่ : โรงเรียนบริบาล

ข้อมูลธุรกิจ

โรงเรียนภัสส์กุญช์บริรักษ์ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ มุ่งเน้นการเรียนเพื่อประกอบวิชาชีพในแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาล สถานความงาม ร้านยา PKB มุ่งเน้นยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิต ผลิตนักศึกษาให้มีรายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของตรอบครัว และส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นบันไดก้าวแรกที่จะผลักดันให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต PKB ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น ออกแบบอย่างทันสมัย การคมนาคมสะดวกสบาย มีรถประจำทางหลายสาย อยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น แฟรี่พลาซ่าขอนแก่น

ติดต่อเรา

ที่อยู่
35 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์
0-4323-6879
แฟกซ์
0-4323-6879
เว็บไซต์
phatkun.wordpress.com
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ เวลา 07.30 - 17.00 น.
พิกัด
16.4366449,102.8362458

สินค้าและบริการ

สำหรับทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ มีอาชีพมั่นคง เราเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเสียค่าใช้จ่ายที่น้อย เมื่อเทียบกับค่าตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการที่จะได้รับ หลักสูตร PKB แบ่งเป็นภาคทฤษฏี / ภาคปฏิบัติ รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยทีมแพทย์พยาบาล เภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทาง โรงเรียนภัสส์กุญช์บริรักษ์ ขอนแก่น ธุรกิจการพยาบาลความงามและการบริการ พนักงานผู้ช่วยเหลือการแพย์ พนักงานผู้ช่วยเหลือพยาบาล พนักงานผู้ช่วยเหลือเภสัชกร พนักงานผู้ช่วยเหลือด้านความงาม พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม การบริการ

ตราสินค้า

โรงเรียนภัสส์กุญช์บริรักษ์ ขอนแก่น