บริษัท พาราเล็ค เอ็นเนอร์จี จำกัด

ที่อยู่
524/15 ซอยปรียานุช ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00

สินค้าและบริการ

นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าและอุปกรณ์สำหรับระบบสายส่งแรงสูง