บริษัท โปร อินด์ โซลูชันส์ จำกัด

ที่อยู่
90/30-31 ซอยบุญมีทรัพย์ 3 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์

ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โปร อินด์ โซลูชันส์ จำกัด

- บริการแบบ “ครบวงจร” (One Stop Services)

- ทุนจดทะเบียน 30,000,000.00 บาท

- ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก บริษัท โกลบอล กรุ๊ป จำกัด ประเทศอังกฤษ

เราให้ความสำคัญทั้งต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อบริษัท อาทิ: ลูกค้า, พนักงาน และสังคม

ลูกค้า...

สินค้าและบริการ

• บริการ “ครบวงจร” ด้านการออกแบบและก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าทุกประเภท

• ให้เช่าคลังสินค้า โกดัง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

• คำปรึกษาและจัดหาที่ดินที่เหมาะกับธุรกิจของลูกค้า

• บริการออกแบบและก่อสร้างโรงงานหรือคลังสินค้าตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

• บริการออกแบบ Master Plan และ Land Scape

• บริการวางระบบต่างๆภายในโรงงาน

•...