สำนักงานจัดหางาน จักรกฤช โจมฤทธิ์

หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน

ข้อมูลธุรกิจ

สำนักงานจัดหางาน จักรกฤช โจมฤทธิ์ ให้บริการในด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ลาว กัมพูชา (MOU) ถูกกฎหมายรวมถึงแรงงานที่มีคุณภาพ ให้คำปรึกษาสรรหาว่าจ้างและบริหารแรงงานต่างด้าว ดำเนินการจัดการด้านเอกสารแรงงานรวมไปถึงในส่วนของการดูแลแรงงาน 2 ปี ให้การรับรองการหลบหนีของแรงงานต่างด้าว และพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ เลขที่ น.ปท. 05/2556 สำนักงานจัดหางาน จักรกฤช โจมฤทธิ์ 43/90 หมู่ 6 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองสอง จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อเรา

ที่อยู่
43/90 หมู่ 6 ถนนคลองสอง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์
0-2901-5891
แฟกซ์
0-2901-5891
อีเมล
jomrith@yahoo.com
เว็บไซต์
jomrith.yellowpages.co.th
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00
พิกัด
14.0536701,100.64645256

สินค้าและบริการ

สำนักงานจัดหางาน จักรกฤช โจมฤทธิ์ บริการนำเข้าแรงงาน (MOU) สัญชาติ ลาว กัมพูชา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่มีความพร้อมเข้ามาทำงานให้กับองค์กร ทางสำนักงานจัดหางานของเราดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย อาทิ การดำเนินการด้านเอกสารทั้งหมดทั้งในประเทศไทยและประเทศต้นทางของแรงงานต่างด้าว จัดหาแรงงานต่างด้าว (MOU) ที่มีคุณภาพ บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว บริการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน รวมไปถึงทางเราเป็นผู้ดูแลแรงงานให้กับองค์กร ทางเรามีการรับรองการหลบหนีของแรงงานต่างด้าวและดูแลแรงงานให้กับองค์กร 2 ปี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของนายจ้าง และผู้ประกอบการ ช่วยให้องค์กรลดขั้นตอนการดำเนินการ ประหยัดต้นทุน และเพิ่มความมั่นใจในการจ้างแรงงาน