ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำปิง ปศุสัตว์ (2000)

ที่อยู่
257/20 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

จำหน่ายยาสัตว์, วัคซีน, อาหาร และอุปกรณ์สำหรับสัตว์