บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร์ จำกัด

ที่อยู่
สาขาเชียงใหม่ 209/18 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์
อีเมล

สินค้าและบริการ

จำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการทำขนมและอาหาร เครื่องชั่ง เครื่องตวง เครื่องวัด สินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป