ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี เอส คอลเลคชั่น

ที่อยู่
11/23 หมู่ 5 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30

สินค้าและบริการ

รับติดตาม ทวงถาม เรียกเก็บหนี้ ให้แก่สถาบันการเงินต่างๆ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กร