บริษัท เจ้าสัวกรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่อยู่
42/256 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

จัดหาแรงงานต่างด้าว จัดหาแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย  แรงงานต่างด้าว แรงงานลาว แรงงานพม่า แรงงานเขมร MOU แรงงานถูกต้องตามกฎหมาย นายทุน นายจ้าง งานโรงงานอุตสาหกรรมสถานประกอบการ จัดหางาน พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว บริการต่ออายุวีซ่าแรงงานต่างด้าว ต่อใบอายุทำงาน บริการต่ออายุหนังสือเดินทาง ให้คำปรึกษาดำเนินเรื่องแรงงานต่างด้าว ...