นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)

ที่อยู่
99 กม 59-60 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถนนสายเอเชีย-นครสวรรค์ ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล

สินค้าและบริการ

นิคมอุตสาหกรรม