นิคมอุตสาหกรรมบริการ ไทย ไดมอนด์ ซิตี้

ที่อยู่
สนง 132/16 อาคารเพนนินซูล่า ซอย35 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

นิคมอุตสาหกรรม ที่อยู่นิคมบริเวณถนนสายเขื่อนเพชร-แก่งกระจาน (ทางหลวง 3499) ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลแก่งกระจาน ตำบลวังจันทร์ ตำบลวังไคร้ อำเภอแก่งกระจาน และตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี