เหงี่ยมจิตร โรงกลึง

ที่อยู่
87/4-6 ถนนรามราช ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
โทรศัพท์