ศรีชัย โรงกลึง (ซุ่นชัย)

ที่อยู่
95 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์