จัดหาแรงงานต่างด้าว-โรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่
68/40 หมู่ 5 ถนนท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
พิกัด
13.89752, 100.46731

สินค้าและบริการ

• งานบริการและให้คำปรึกษา • วางแผนการบริหารงานแรงงาน • แรงงานในประเทศ และนำเข้าแรงงานต่างด้าว ลาว พม่า กัมพูชา ภายใต้ MOU • งานบริหารแรงงาน • บริหารงาน ทะเบียน เวลาทำงาน บัญชีเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของแรงงาน • การยื่นเอกสารตามวาระ ประกันสังคม ฯลฯ • บริหารงานสวัสดิการแรงงาน การทำงาน การเดินทาง ที่พักอาศัย อาหาร