สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (ราชาวดีชาย)

ที่อยู่
78/6 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

สงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง และพิการซ้ำซ้อน อายุ 7-18 ปี และฟื้นฟูเด็กปัญญาอ่อนในสถานสงเคราะห์