สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
423 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ :
0-7351-3887