กลุ่มแม่บ้านกาละแมรามัญพัฒนา

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและจำหน่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ที่อยู่ :
วัดศรัทธาธรรม ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ :
08-1833-4240

รายละเอียด

จำหน่ายกาละแมรามัญ