ศูนย์การได้ยินดีเมด

หมวดหมู่ : เครื่องช่วยฟัง

ที่อยู่
สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต 2/1 ถนนหงษ์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องช่วยฟัง,เครื่องตรวจการได้ยิน,บริการตรวจการได้ยิน