กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่บ้านนากลาง

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและจำหน่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ที่อยู่ :
29 หมู่ 7 ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
โทรศัพท์ :
08-1947-4727
แฟกซ์ :
0-3826-3613

รายละเอียด

จำหน่ายเครื่องจักสานจากมือ