บุญเริ่มเทียมพืชผล

ที่อยู่
27 หมู่ 6 ถนนวังทอง-สากเหล็ก ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 08:00-18:00

สินค้าและบริการ

บริการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช, เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า