บริษัท แดแฮไทย อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่
304 หมู่ 8 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
พิกัด
18.271575129513, 99.463691711426

สินค้าและบริการ

รับผลิต,ประกอบ,ซ่อมแซมก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ,เตาเผาขยะชุมชน,เตาเผาขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล