มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่ :
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม 10300
โทรศัพท์ :
0-2160-1111
เว็บไซต์ :
www.ssru.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยรัฐบาล