มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่ :
สนง กทม 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ซอย 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120
โทรศัพท์ :
0-2679-0038
เว็บไซต์ :
www.mfu.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยรัฐบาล