องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมวดหมู่ : สวนสัตว์

ที่อยู่ :
100 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ :
0-5335-8116
แฟกซ์ :
0-5322-2283
เว็บไซต์ :
www.chiangmaizoo.com

รายละเอียด

สถานที่รวบรวมสัตว์ป่านานาชนิด เพื่อการศึกษา อนุรักษ์ ขยายพันธุ์ และการจัดสวนสัตว์ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป