ร้าน พงษ์จันทร์อาร์ต

ที่อยู่
33 หมู่ 2 บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

จำหน่ายไม้แกะสลัก หัตถกรรมไม้แกะสลัก โคมไฟไม้ เฟอร์นิเจอร์