โรงเรียน นิธิปริญญา

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
700 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400
โทรศัพท์ :
0-2245-4488
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

รายละเอียด

โรงเรียนเอกชน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1-ป 6