มูลนิธิสถาบันโลจิสติกแห่งเอเชีย

ที่อยู่
46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

สถาบันโลจิสติกมูลนิธิให้คำปรึกษาด้านบริการการอบรมงานวิจัยศึกษาและการพัฒนาโลจิสติกและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน : สถาบันการศึกษา