โรงพยาบาล กรุงเทพอุดร

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
111 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ :
0-4234-3111
แฟกซ์ :
0-4234-3065-6

รายละเอียด

โรงพยาบาล(รัฐบาล)