บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี เคมีคอล จำกัด

หมวดหมู่ : ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์

ที่อยู่ :
50/49 ซอยจตุโชติ 20 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม 10220
โทรศัพท์ :
0-2998-7796
แฟกซ์ :
0-2998-7795
อีเมล :
nut_friend@hotmail.com
เว็บไซต์ :
http://mmcchemical2.nanasupplier.com
เวลาทำการ :
จันทร์-เสาร์ เวลา 08:30-17:30

รายละเอียด

เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายปลีก-ส่ง เคมีภัณฑ์ทุกชนิด เคมีภัณฑ์ทุกชนิด เคมีอุตสาหกรรม อาทิ ไนตริกแอซิด 68 %,ซัลฟิวริกแอซิด,โซเดียมเบนโซเอท,ซิตริก แอซิด,คลอรีนน้ำ 10 %, อซิติก แอซิด,สารส้ม,โซเดียมไบคาร์บอเนท,แคลเซียมคลอไรด์,โซดาไฟน้ำ 50, โซดาไฟเกล็ด 98%, คลอรีน 65 %,70%,90%,เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมให้กับตัวแทนจำหน่าย และโรงงานอุตสาหรรม