อุบลเกษตรพลังงาน

หมวดหมู่ : แป้งมัน

ที่อยู่ :
หมู่ 9 บ้านหนองแปน ถนนนาดี ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ :
0-4540-9095-6

รายละเอียด

ผลิตแป้งมันสำปะหลังสำเร็จรูป