แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลนิธิโครงการหลวง โรงงาน

หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่อยู่ :
243/1 หมู่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ :
0-5311-4236-9

รายละเอียด

ผลิตแปรรูปอาหาร