วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ

หมวดหมู่ : โรงเรียนพาณิชย์และเลขานุการ

ที่อยู่ :
94 ซอยวุฒิพันธ์ ถนนราชปรารภ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
โทรศัพท์ :
0-2656-3610-1
แฟกซ์ :
0-2251-5061
เว็บไซต์ :
www.sds.in.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, อาทิตย์ เวลา 08:00-16:00

รายละเอียด

สาขาการท่องเที่ยว,การจัดการ,การตลาด บริหารธุรกิจ,เลขานุการ,คอมพิวเตอร์ การโรงแรม,ภาคภาษาอังกฤษ