ฉ อุตสาหกรรม

ที่อยู่
173 หมู่ 6 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์