องค์การ กองทุนช่วยเหลือเด็ก(สหราชอาณาจักร)

หมวดหมู่ : องค์การอาชีพ

ที่อยู่
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330
โทรศัพท์
0-2684-1286-8
แฟกซ์
0-2684-1289
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

รายละเอียด

องค์กร NGO ไม่แสวงหากำไร/องค์กรพัฒนาเยาวชน