วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่ : โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมวิชาชีพและการค้า

ที่อยู่
ตำบลสบป่อง อำเภอกิ่ง อ. ปางมะผ้า จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58150
โทรศัพท์
0-5361-7164
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

รายละเอียด

เปิดสอนระดับอนุปริญญา