โรงเรียน แม่ออนวิทยาลัย

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
109 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ :
0-5385-9406
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

รายละเอียด

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนระดับชั้น ม.1 - ม.6