บริษัท เคบี ซิสเต้มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

หมวดหมู่ : ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่ :
789 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ :
0-3531-4223
แฟกซ์ :
0-3531-4388
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-18:00

รายละเอียด

ผลิตโรงแร่