บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและขายส่งอาหารสัตว์

ที่อยู่ :
12-12/2 ถนนโรจนะ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ :
0-3524-4121
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00, เสาร์ เวลา 08:30-12:00

รายละเอียด

อุตสาหกรรมปศุสัตว์และอาหารแปรรูป