บริษัท กรีน พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี เซฟวิ่ง จำกัด

ที่อยู่
466/33 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
พิกัด
13.7875833, 100.5481306

สินค้าและบริการ

เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า, อุปกรณไฟฟ้า, แบตตเอรี่, ออกแบบระบบไฟฟ้าพร้อมชุดซอฟแวร์, อุปกรณ์ USB, อุปกรณ์ประหยัดไฟ, แก้ปัญหาไฟตกไฟเกิน, ไฟกระพริบ, ไฟกระชาก, ระบบจ่ายไฟฉุกเฉิน, เครื่องป้องกันไฟตกไฟเกิน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เทคโนโลยีประหยัดงานไฟฟ้า, ใช้ระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 3 ปี ถูกกฏหมาย ถูกหลักวิศวกรรม