บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด

ที่อยู่
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ซ่อมแซม, ปรับปรุง, บริหารอาคารให้กับ บริษัทในเครือกสิกรไทย