ทวีชัยพันธุ์มันสำปะหลัง

ที่อยู่
264 หมู่ 11 ถนนอุดร-สกล ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

จำหน่ายพันธุ์มันสำปะหลังและปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลัง